SILTUMENERĢIJAS TARIFS 2016. GADA JŪLIJĀ - 54,95 EUR/MWH + PVN

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015. gada 24. septembra lēmumu Nr. 128 "Par SIA "Liepājas enerģija" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", publicēts 2015. gada 30. septembra izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 191 (5509), un a/s "Latvijas gāze" paziņojumu par dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu 2016. gada jūlijā, publicēts 2016. gada 8. jūlijā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 130 (5702), 2016. gada jūlijā noteiktais siltumenerģijas tarifs ir 54,95 EUR/MWh + PVN.

PVN likmes no 2012. gada 1. jūlija:

  • iedzīvotājiem 12%;
  • pārējiem 21­%.