Izvēloties iekārtas un aprīkojumu, domāts par to, lai tas kalpotu ilgi, droši un radītu vismazāko ietekmi uz apkārtējās vides izmaiņām. Lielākais uzņēmuma solis šajā virzienā ir bijis lēmums par atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā – kopš 2012. gada galvenais ražošanas energoresurss ir koksnes šķelda. Tāpat uzņēmums informē un izglīto sabiedrību jautājumos par energoefektivitāti un “zaļās” enerģijas būtisko lomu apkārtējās vides saglabāšanā.

Vides aizsardzības mērķi

Vides politikas principi

Energopārvaldība

Zaļās izcilības balva

Iniciatīvas

APPLY FOR A CONSULTATION