Erasmus+ programmas ietvaros nodarbinātības jautājumus “Liepājas Enerģijā” skata jaunieši no dažādām valstīm

12. martā SIA “Liepājas enerģija” uzņēma jauniešus no Latvijas, Polijas, Ukrainas, Serbijas, Grieķijas, Čehijas un Itālijas, kuri Eiropas Savienības īstenotās programmas “Erasmus+” ietvaros iepazinās ar “Liepājas enerģijas” pamatdarbību, pārstāvētajām profesijām un peresonālvadības procesiem.

Biedrības “Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācijas “Perspektīva”” īstenotās Erasmus+ programmas “Youth NEEd occupaTion” (“Jauniešiem vajag nodarbinātību”) mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātības iespējas, izmantojot neformālās izglītības metodes, un sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū, tādēļ vizītes laikā “Liepājas enerģijā” galvenā uzmanība tika pievērsta tieši šiem jautājumiem – uzņēmuma vēsturiskā attīstība un organizatoriskās struktūras izmaiņas līdz ar tehnoloģisko procesu attīstību. Tāpat tika aplūkots, kādas profesijas ir pārstāvētas uzņēmumā, un kādas prasmes jauniešiem nepieciešams apgūt, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū un kļūtu par profesionāliem savas jomas speciālistiem.

Vizītes laikā jaunieši apskatīja arī “Liepājas enerģijas” lielāko siltumavotu, iepazīstot siltumenerģijas ražošanas procesu, izmantotās tehnoloģijas un iekārtas, automatizētos uzraudzības procesus; tāpat aplūkoja arī laboratorijas, kurās dienu dienā tiek veiktas gan šķeldas, gan ūdens kvalitātes analīzes.

Jaunieši iepazinās ar uzņēmuma attīstības gaitu, gūstot priekšstatu, kā soli pa solim notiek uzņēmuma dibināšana, profesionālas komandas izveide, uzņēmuma attīstības stratēģijas noteikšana, mērķu izvirzīšana un to efektīva sasniegšana. Gūtā pieredze, atbilstoši “Erasmus+” projekta mērķim, veicina jauniešu galveno pamatprasmju jeb pamatkompetenču pilnveidošanu, labākai sagatavotībai darba attiecību uzsākšanai, sniedz ieskatu par vietējā darba tirgus prasībām, atbalstu nodarbinātības veicināšanai, izglītošanās iespējām un atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI