Iesniegums tehnisko noteikumu pieprasījumam par objekta pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai

LV-

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Lūdzu, pievienot attēlu, kurā ir atzīmēta plānotā siltummezgla atrašanās vieta!
(maks. 1 MB)

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI