Liepājā jaunā šķeldas katlumāja svin Spāru svētkus

Ceturtdien, 29. jūnijā, uzņēmuma “Liepājas enerģija” jaunā šķeldas katlumāja Slimnīcas ielā 2 svinēja Spāru svētkus, simboliski iezīmējot  brīdi, kad apjomīgākie būvdarbi ir paveikti un būvniecība mērķtiecīgi ieiet nākamajā fāzē. 2023./2024. gada apkures sezonā jaunā katlumāja uzsāks savu darbību.

“Spāru svētki ir viens no skaistākajiem brīžiem ikvienā būvniecības procesā, jo līdz ar spāru uzsliešanu jaunā katlumāja ir ieguvusi kopskata veidolu. Vēlos pateikt paldies uzņēmuma darbiniekiem un sadarbības partneriem par kvalitatīvi paveikto darbu, jo tikai ar uzticamu un atbildīgu komandu var īstenot nozīmīgus un apjomīgus projektus, kas ir svarīgi ne tikai uzņēmumam, bet arī liepājniekiem un pilsētai kopumā,” uzsver uzņēmuma “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Visi plānotie darbi norit saskaņā ar grafiku, un  šobrīd ir pabeigti visi betonēšanas darbi, piegādātas katlu iekārtas un norit to montāžas darbi. Turpmāk veicamie darbi saistīti ar ēkas nesošo konstrukciju piegādi un montāžu, kā arī atbalstsienas un autosvaru izbūvi.  Pavisam drīz tiks sākta arī teritorijas labiekārtošana.

UPB valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš saka: “Paldies mūsu projektēšanas un būvniecības komandām par raitu darbu virzību, pavisam īsā termiņā noslēdzot pamatkonstrukciju izbūves posmu. Priekšā ir projekta atbildīgākā daļa – galveno tehnoloģisko iekārtu montāža un ieregulēšana, lai jau nākamajā apkures sezonā katlumāja būtu pilnībā gatava darbam, sniedzot gan tiešu ieguvumu pilsētas iedzīvotājiem, gan arī atbalstot Liepāju ceļā uz kļūšanu par klimatneitrālu pilsētu.”

Īstenojot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā”, tiek izbūvēts jauns šķeldas siltumavots, kas apvienos katlumāju Grīzupes ielā 89, Slimnīcas ielā 15 un Slimnīcas ielā 25 siltumapgādes sistēmas vienotā centralizētā siltumapgādes tīklā, pieslēdzot arī jaunus patērētājus. Katlumājas projektēšana un būvniecība uzticēta AS UPB.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, samazināt vai noturēt siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī, kā arī uzlabot katlumājas darbības efektivitāti.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Projekta kopējās investīcijas ir 3 milj. eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2,916 milj. eiro. Atbalsta summa: 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1,166 milj. eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, SIA “Liepājas enerģija” Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.: +371 26411638, e-pasts: [email protected]

 

 

 

 

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI