Liepājas enerģija ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu uzsāk projektu par siltumtīklu pārbūvi.

SIA Liepājas enerģija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumiem Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noslēgusi līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 12 mēnešu laikā – līdz 2019. gada janvārim.

Jānis Jansons, Liepājas enerģijas valdes priekšsēdētājs norāda: “Šis ir jau sestais projekts, ko īstenojam ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, un fonda finansējums palīdzēs mums jau visdrīzākajā laikā paaugstināt pilsētas centralizētās siltumapgādes efektivitāti. Šobrīd esam parakstījuši līgumu ar CFLA un nākamais solis ir būvnieka izvēle – plānojam izsludināt iepirkumu jau tuvākajās dienās. Projekta praktiskos siltumtrašu pārbūves darbus paredzam sākt līdz ar apkures sezonas beigām.”

Projekta kopējie izdevumi ir plānoti 1 027 624,78 eiro apmērā, no tiem attiecināmie izdevumi ir 1 013 031,88 eiro. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 405 212,75 eiro jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem. Projekts paredz četru siltumtrašu posmu ar kopējo garumu aptuveni 1,5 km pārbūvi – pirmais posms ir no Baznīcas ielas 20, virzoties pa Stendera ielu, līdz A.Pumpura ielai 10; otrais posms ir Ugāles iela posmā no Vaiņodes ielas līdz Mirdzas Ķempes ielai; trešais posms ir no Vecās ostmalas 40 līdz Vecajai ostmalai 47 un ceturtais posms ir no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57. Plānotais siltuma zudumu samazinājums ir aptuveni 1340 MWh/gadā.

Par SIA Liepājas enerģija

SIA Liepājas enerģija  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA Liepājas enerģija akcionāri ir AS Latvenergo (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA Enerģijas risinājumi (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI