Norit siltumtīklu rekonstrukcijas darbi ES KF līdzfinansētā projekta pēdējā posmā – Krūmu ielā

SIA Liepājas enerģija sadarbības partneris Grobiņas SPMK uzsācis darbus pēdējā siltumtīklu rekonstrukcijas posmā – Krūmu ielā –, kurš tiek atjaunots Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” ietvaros.

Šobrīd tiek veikti sagatavošanas un rakšanas darbi, lai nākamajā nedēļā uzsāktu cauruļu nomaiņu. Laikā no 25.septembra līdz 25.septembrim plānots siltumapgādes pakalpojuma – apkures un karstā ūdens – pārtraukums sekojošās ēkās: Krūmu ielā 49, 51, 53 un 55. Papildu informācija šeit. Liepājas enerģija aicina iedzīvotājus ar izpratni uztvert rekonstrukcijas laikā radītās neērtības, apzinoties, ka apkures sezonas laikā tiks nodrošināts nepārtraukts un kvalitatīvs pakalpojums.

Transporta kustības ierobežojumi saistībā ar rekonstrukcijas darbiem nav plānoti.

Rekonstrukcijas laikā posmā no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57 245 metru garumā tehniski nokalpojušie siltumtīkli tiks atjaunoti, izmantojot modernus un augstvērtīgus materiālus, kas garantēs siltumtīklu efektīvas kalpošanas ilgumu pat līdz 30 gadiem. Rekonstrukcijas ietvaros aptuveni 90 metru garumā tiks atjaunoti arī cauruļvadi daudzīvokļu dzīvojamo ēku pagrabos esošajiem siltumtīkliem. Rekonstrukcijas galvenie ieguvumi ir augstāka siltumapgādes infrastruktūras drošība un mazāki siltuma zudumi siltumtīklos. Projekts tiek realizēts ar ES KF līdzfinansējumu ar mērķi veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

ES FK līdzfinansētā projekta ietvaros noslēdzošie rekonstrukcijas darbi noris arī Baznīcas ielāVecajā ostmalā, kur tos veic SIA Grobiņas SPMK un Ugāles ielā, kur darbus veic AS UPB. Visus četrus posmus pilnībā pabeigt plānots līdz jaunās apkures sezonai oktobrī.

Liepājas enerģija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumiem Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noslēgusi līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 12 mēnešu laikā – līdz 2019. gada janvārim. Projekta kopējie izdevumi ir plānoti 1 027 624,78 eiro apmērā, no tiem attiecināmie izdevumi ir 1 013 031,88 eiro. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 405 212,75 eiro jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.

Par SIA Liepājas enerģija

SIA Liepājas enerģija  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA Liepājas enerģija akcionāri ir AS Latvenergo (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA Enerģijas risinājumi (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI