2023

Nerevidētie starpperiodu
saīsinātie finanšu
pārskati

2023. gada sešu mēnešu

2023. gada trīs mēnešu

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI