2022

Nerevidētie starpperiodu
saīsinātie finanšu
pārskati

2022. gada

2022. gada deviņu mēnešu

2022. gada sešu mēnešu

2022. gada trīs mēnešu

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI