Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā
Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos
Centralizēto siltumenerģijas pārvaldes un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā, 2. kārta
Centralizēto siltumenerģijas pārvaldes un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā
Biokoģenerācijas stacijas izveide Liepājā
Siltumavota rekonstrukcija Liepājā, Kaiju 33
Atdalīto siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI