Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā

2018. gada 15. janvārī SIA Liepājas enerģija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumiem Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noslēdz līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projekta darbību pabeigšana plānota līdz 2018. gada 31. decembrim.

Projekta kopējie izdevumi ir plānoti 1 027 624.78 EUR apmērā , no tiem attiecināmie izdevumi ir 1 013 031.88 EUR  Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 405 212.75 EUR  jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem. Projekts paredz 4 siltumtrašu posmu ar kopējo garumu aptuveni 1.5 km pārbūvi. Plānotais siltuma zudumu samazinājums ir aptuveni 1340 MWh/gadā.

Projekta norise

Liepājas enerģija noslēgusi Eiropas Savienības līdzfinansēto siltumtīklu rekonstrukcijas projektu
Norit siltumtīklu rekonstrukcijas darbi ES KF līdzfinansētā projekta pēdējā posmā – Krūmu ielā
Turpinās Vecās ostmalas posma siltumtīklu rekonstrukcija
Uzsākta Ugāles ielas posma siltumtīklu nomaiņa
Uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā siltumtīklu rekonstrukcijas projekta otrā posma realizācija
Liepājas enerģija uzsākusi šīs vasaras vērienīgāko siltumtīklu rekonstrukcijas projektu
Liepājas enerģija pasludina uzvarētāju iepirkumā par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam “Centralizēto un pārvades sadales tīklu pārbūve Liepājā”
Liepājas enerģija pasludina uzvarētāju iepirkumā par “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūvi Liepājā”
Liepājas enerģija izsludina iepirkumu par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā”
Liepājas enerģija izsludina iepirkumu par centralizēto un sadales tīklu pārbūvi Liepājā
Liepājas enerģija ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu uzsāk projektu par siltumtīklu pārbūvi

Saistītie iepirkumi

Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas termiņšIepirkuma statuss

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI