Centralizēto siltumenerģijas pārvaldes un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā, 2. kārta

SIA “Liepājas enerģija” 2012.gada 5.aprīlī noslēdza līgumu ar Valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā, 2.kārta” īstenošanu, kurš tiks īstenots Darbības programmas 2007. – 2013.gadam “Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.5.2.1. „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai ” ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt Liepājas pilsētas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, veicot siltumtīklu rekonstrukciju, kas ļaus ievērojami samazināt siltumenerģijas zudumus, kurināmā (dabasgāzes) patēriņu un kaitīgos izmešus gaisā.

Projektā paredzēts turpināt ar ES Kohēzijas fonda atbalstu 2010. un 2011. gadā uzsākto Liepājas pilsētas maģistrālo siltumtrašu rekonstrukciju, aizstājot novecojušās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm. Liepājas maģistrālās siltumtrases ir aptuveni 15 000m garumā. Rekonstrukcijas laikā paredzēta rūpnieciski izolētu cauruļvadu izbūve, pielietojot cauruļvadus, kuru izolācija nav mazāka par 2. sēriju (siltumizolācijas koeficients ne lielāks par 0.03 w/m0C). Rūpnieciski izolētām caurulēm salīdzinoši drošās hidroizolācijas dēļ samazinās 1MW siltumenerģijas pārvades izmaksas. Rūpnieciski izolēto cauruļvadu ierīkošanai pazemē nav nepieciešama dzelzsbetona kanālu un drenāža sistēmas izbūve. Turklāt rūpnieciski izolētās caurules tiks aprīkotas ar kontrolkabeļiem, tādējādi būs iespējams savlaicīgi konstatēt noplūdes sistēmā. Tādējādi rekonstrukcijas rezultātā būtiski tiks mainīts uzņēmuma tehnoloģiskais process, kas radīs racionalizāciju – ievērojamu siltuma zudumu samazināšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 828 758.93, attiecināmās izmaksas ir LVL 644 482.79, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda Atbalsta finansējums ir LVL 257 793.11 jeb 40 % no kopējām attiecināmām izmaksām.

Paredzams, ka projekta ietvaros tiks rekonstruēti 4 siltumtrašu posmi ar kopējo garumu ~ 2 102 m. Rezultātā rekonstruējamos siltumtīklu posmos tiks panākts zudumu samazinājums par ~ 64% samazināsies kurināmā (dabasgāzes) patēriņš, kā arī samazināsies kaitīgo emisiju(CO2, NO2, CO) apjoms atmosfērā.

Projektu paredzēts realizēt 9 mēnešu laikā, uzsākot tā realizāciju 2012.gada pavasarī pēc apkures sezonas beigām.

Projekta norise

Siltumtīklu modernizācija
“Liepājas enerģija” šajās dienās noslēgusi līgumus ar apakšuzņēmējiem par modernizācijas darbu veikšanu četros siltumtrašu posmos

Saistītie iepirkumi

Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas termiņšIepirkuma statuss

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI