Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā

2022.gada 19. oktobrī SIA Liepājas enerģija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz 2017. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros noslēdz līgumu Nr. 4.3.1.0/22/A/004 par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 14 (četrpadsmit) mēneši.

Projekta kopējie izdevumi: 3 000 000,00 EUR (trīs miljoni eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 916 000,00 EUR (divi miljoni deviņi simti sešpadsmit tūkstoši eiro):

Atbalsta summa: 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 166 400,00 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti eiro).

Projekta norise

Liepājā atklāj jaunu un videi draudzīgu šķeldas katlumāju
Liepājā darbu uzsāk jauna un videi draudzīga šķeldas katlumāja
Jaunajā Liepājas šķeldas katlumājā uzsāk “karstos” testus
Liepājā jaunā šķeldas katlumāja svin Spāru svētkus
Liepājā topošās šķeldas katlumājas pamatos iemūrē laika kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm
Tiek pabeigti pazemes komunikāciju izbūves darbi
Uzsāk sagatavošanās darbus būvdarbu veikšanai
Sāk būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes darbus
Uzsāk sagatavošanos būvdarbiem
Uzsāk labiekārtojuma un ārējo inženiertīklu izbūves darbus
SIA “Liepājas enerģija” īsteno projektu par fosilā kurināmā aizstāšanu

Saistītie iepirkumi

Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas termiņšIepirkuma statuss
Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”.02.02.2023. līdz plkst. 11.00Pabeigts
Iepirkuma procedūra “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”(identifikācijas Nr. LE2022/07-12).08.08.2022. līdz plkst. 11.00Pabeigts

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI