SIA “Liepājas enerģija” ir galvenais siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs Liepājas pilsētā, nodrošinot siltumu un komfortu 1072 ēkās: 606 daudzīvokļu dzīvojamās mājās, 210 privātmājās, 147 komercobjektos un 109 valsts un pašvaldības objektos (objektu skaits  precizēts 31.12.2019.)

Liepājā darbojas divas koģenerācijas stacijas, biomasas katlu māja un 12 autonomās katlu mājas. Galvenais uzņēmuma energoresurss ir koksnes šķelda.

Biomasas koģenerācijas stacija

Liepājas enerģijas lielākais siltumavots ir biomasas koģenerācijas stacija, kurā vienlaikus tiek ražota siltumenerģija un elektroenerģija. Stacijā galvenais kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda – atjaunojams un vietējas izcelsmes energoresurss.

 • Jauda: 12MW siltumenerģijas un 2,3 MW elektroenerģijas
 • Investīcijas: 10,5 milj.eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 3,1 milj.eiro)
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2012. gada novembrī
 • Atrašanās vieta: Kaiju iela 33, Liepājā

Biomasas katlu māja

Biomasas katlu mājas darbību nodrošina divi apkures katli, kuros siltumenerģija tiek iegūta no koksnes šķeldas.

 • Jauda: 30 MW siltumenerģijas ( divi katli ar katra nominālo jaudu 15 MW)
 • Investīcijas: 12,7 milj.eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 5,7 milj.eiro)
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2013. gada oktobrī
 • Atrašanās vieta: Kaiju iela 33, Liepājā

Gāzes koģenerācijas stacija

Koģenerācijas stacijas, kurā vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija, darbībai Liepājas enerģija izmanto dabas gāzi.

 • Jauda: 4 MW siltumenerģijas un 4 MW elektroenerģijas
 • Investīcijas: 2,8 milj.eiro
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2010. gada jūnijā
 • Atrašanās vieta: Tukuma ielā 2, Liepājā

Autonomās katlu mājas

Siltumenerģijas ražošanu un piegādi klientiem Liepājas attālākajos mikrorajonos nodrošina nelielas autonomās katlu mājas, kurās kā galvenais kurināmais tiek izmantota dabas gāze.

Uzņēmumam kopumā ir 12 autonomās katlu mājas: Atmodas bulvārī 10b, Cukura ielā 7a, Dārza ielā 42a, Ezera ielā 53/55, Grīzupes ielā 10, Grīzupes ielā 89, Ģ.Baloža ielā 11b, Kapsēdes ielā 9, Lazaretes ielā 8b, Slimnīcas ielā 15, Spīdolas ielā 3a un Turaidas ielā 14b.

Siltumtīklu infrastruktūra

Liepājas enerģijas darbības laikā būtiski pilnveidota pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu efektivitāte, optimizējot to garumu un investējot tīklu rekonstrukcijā. Siltumtīklu infrastruktūra visā pilsētā ir modernizēta atbilstoši augstākajām tehnoloģiskajām, drošības un ilgtspējas prasībām.

 • Siltumtīklu garums: 100 km (maģistrālās siltumtrases – 15 km, sadales un iekškvartālu siltumtrases – 85 km)
 • Investīcijas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijā: 10,7 milj.eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 4,3 milj.eiro)
 • Rekonstrukcija realizēta: 2010. – 2013. gadā

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI