Centralizētā siltumapgāde ir galvenais siltumapgādes veids Liepājas pilsētā, nodrošinot siltumu un komfortu 1179 ēkās: 637 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, 249 privātmājās, 186 komercobjektos un 107 Valsts un pašvaldības objektos (objektu skaits  precizēts 31.01.2024.).

Ražošanas objekti un darbības rādītāji. Galvenais energoresurss – koksnes šķelda.

Biomasas koģenerācijas stacija. Uzņēmuma lielākais siltumavots ir biomasas koģenerācijas stacija, kurā vienlaikus tiek ražota siltumenerģija un elektroenerģija. Stacijā galvenais kurināmais ir koksnes šķelda – atjaunojams un vietējas izcelsmes energoresurss:

 • jauda: 9,615 MW siltumenerģijas un 2,3 MW elektroenerģijas;
 • investīcijas: 10,5 milj. eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 3,1 milj. eiro);
 • objekts nodots ekspluatācijā: 2012. gada novembrī;
 • atrašanās vieta: Kaiju iela 33, Liepājā.

Biomasas katlu māja. Darbību nodrošina divi apkures katli, kuros kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda:

 • jauda: 30 MW siltumenerģijas (divi katli ar katra nominālo jaudu 15 MW);
 • investīcijas: 12,7 milj. eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 5,7 milj. eiro);
 • objekts nodots ekspluatācijā: 2013. gada oktobrī;
 • atrašanās vieta: Kaiju iela 33, Liepājā.

Konteinera tipa koksnes šķeldas katlumāja

 • Jauda: divi katlu konteineri ar kopējo jaudu 1,9 MW;
 • Investīcijas: 1,0 milj. eiro;
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2022. gada februārī;
 • Atrašanās vieta: Ģenerāļa Baloža ielā 23A, Liepājā.

Gāzes koģenerācijas stacija. Koģenerācijas stacijas, kurā vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija, tās darbībai kā kurināmo izmanto dabas gāzi:

 • jauda: 4 MW siltumenerģijas un 4 MW elektroenerģijas;
 • investīcijas: 2,8 milj. eiro;
 • objekts nodots ekspluatācijā: 2010. gada jūnijā;
 • atrašanās vieta: Tukuma ielā 2, Liepājā.

Autonomās katlu mājas. Siltumenerģijas ražošanu un piegādi klientiem Liepājas attālākajos mikrorajonos nodrošina nelielas autonomās katlu mājas, kurās kā galvenais kurināmais tiek izmantota dabas gāze. Autonomajā katlumājā Kapsēdes ielā 9 kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela un Dārza ielā – gāze un saules kolektori. Uzņēmumam kopumā ir 12 autonomās katlu mājas: Atmodas bulvārī 10b, Cukura ielā 7a, Dārza ielā 42a, Grīzupes ielā 10, Grīzupes ielā 89, Ģ. Baloža ielā 11b, Kapsēdes ielā 9, Lazaretes ielā 8b, Slimnīcas ielā 15, Spīdolas ielā 3a un Turaidas ielā 14b, Imantas ielā 8.

Siltumtīklu infrastruktūra. Uzņēmuma darbības laikā būtiski pilnveidota pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu efektivitāte, optimizējot to garumu un investējot tīklu rekonstrukcijā. Siltumtīklu infrastruktūra visā pilsētā ir modernizēta atbilstoši augstākajām tehnoloģiskajām, drošības un ilgtspējas prasībām.

 

Biomasas koģenerācijas stacija

Liepājas enerģijas lielākais siltumavots ir biomasas koģenerācijas stacija, kurā vienlaikus tiek ražota siltumenerģija un elektroenerģija. Stacijā galvenais kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda – atjaunojams un vietējas izcelsmes energoresurss.

 • Jauda: 12MW siltumenerģijas un 2,3 MW elektroenerģijas
 • Investīcijas: 10,5 milj.eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 3,1 milj.eiro)
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2012. gada novembrī
 • Atrašanās vieta: Kaiju iela 33, Liepājā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 138

Rīgā 2022. gada 30. augustā (prot. Nr. 35, 5. p.)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 25.februārī saņēma SIA “LIEPĀJAS ENERĢIJA”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, iesniegumu (2022.gada 25.februāris Nr.01.16/1) ar pievienotu koģenerācijas stacijā Kaiju ielā 33, Liepājā, saražotās siltumenerģijas tarifu projektu un 2022.gada 8.martā, 20.aprīlī, 21.jūnijā, 13.jūlijā, 3.augustā, 22.augustā un 24.augustā – papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumu (2022.gada 8.marts Nr.01.16/2, 2022.gada 20.aprīlis Nr.01.16/4, 2022.gada 21.jūnijs Nr.01.16/7, 2022.gada 13.jūlijs Nr.01.16/9, 2022.gada 3.augusts Nr.01.16/11, 2022.gada 22.augusts un 2022.gada 24.augusts bez numura) (turpmāk – tarifu projekts).

Par SIA “Liepājas enerģija” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem

 

2022.gada novembrī koģenerācijā saražotās siltumenerģijas tarifs 59.43 EUR/MWh (bez PVN).

2022.gada oktobrī koģenerācijā saražotās siltumenerģijas tarifs 62.11 EUR/MWh (bez PVN).

 

Biomasas katlu māja

Biomasas katlu mājas darbību nodrošina divi apkures katli, kuros siltumenerģija tiek iegūta no koksnes šķeldas.

 • Jauda: 30 MW siltumenerģijas ( divi katli ar katra nominālo jaudu 15 MW)
 • Investīcijas: 12,7 milj.eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 5,7 milj.eiro)
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2013. gada oktobrī
 • Atrašanās vieta: Kaiju iela 33, Liepājā

Gāzes koģenerācijas stacija

Koģenerācijas stacijas, kurā vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija, darbībai Liepājas enerģija izmanto dabas gāzi.

 • Jauda: 4 MW siltumenerģijas un 4 MW elektroenerģijas
 • Investīcijas: 2,8 milj.eiro
 • Objekts nodots ekspluatācijā: 2010. gada jūnijā
 • Atrašanās vieta: Tukuma ielā 2, Liepājā

Autonomās katlu mājas

Siltumenerģijas ražošanu un piegādi klientiem Liepājas attālākajos mikrorajonos nodrošina nelielas autonomās katlu mājas, kurās kā galvenais kurināmais tiek izmantota dabas gāze.

Uzņēmumam kopumā ir 12 autonomās katlu mājas: Atmodas bulvārī 10b, Cukura ielā 7a, Dārza ielā 42a, Ezera ielā 53/55, Grīzupes ielā 10, Grīzupes ielā 89, Ģ.Baloža ielā 11b, Kapsēdes ielā 9, Lazaretes ielā 8b, Slimnīcas ielā 15, Spīdolas ielā 3a un Turaidas ielā 14b.

Siltumtīklu infrastruktūra

Liepājas enerģijas darbības laikā būtiski pilnveidota pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu efektivitāte, optimizējot to garumu un investējot tīklu rekonstrukcijā. Siltumtīklu infrastruktūra visā pilsētā ir modernizēta atbilstoši augstākajām tehnoloģiskajām, drošības un ilgtspējas prasībām.

 • Siltumtīklu garums: 100 km (maģistrālās siltumtrases – 15 km, sadales un iekškvartālu siltumtrases – 85 km)
 • Investīcijas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijā: 10,7 milj.eiro (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 4,3 milj.eiro)
 • Rekonstrukcija realizēta: 2010. – 2013. gadā

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI