ISM izbūve

Individuālais siltummezgls (ISM) ļauj atdalīt mājas sistēmu no kopējās pilsētas sistēmas. Tas nozīmē, ka bez siltummezgla no pilsētas siltumtrases karstais ūdens iziet cauri ēkas apkures sistēmai un atgriežas pilsētas siltumtīklos.

Ar siltummezglu ēkas apkures sistēma tiek uzsildīta, ūdenim cirkulējot cauri siltummainim, kurā no pilsētas tīklu puses tiek atdots siltums ēkas apkures tīklu pusei, samazinot siltuma zudumus siltuma piegādātājam un arī patērētājam.

Sistēmas bez siltummaiņa sauc par atkarīgām sistēmām, bet sistēmas, kuras ir aprīkotas ar siltummaini, ir neatkarīgās sistēmas. Otrais variants ir daudz efektīvāks modelis, jo ļauj iestatīt komforta temperatūras mājai, neatkarīgi no siltumtrašu piegādātās temperatūras, kā arī samazināt siltumenerģijas patēriņu, pareizi ieregulējot siltummezgla vadību.

Siltummezgls ne tikai rada komfortu apkures sistēmā, bet arī dod iespēju uzstādīt karstā ūdens siltummaini, kas ļauj uzsildīt karsto ūdeni un atteikties no ūdens sildītājiem (boileriem), radot lielāku komfortu mājoklī.

 

ISM uzstādīšana

Siltummezgls tiek uzstādīts siltumtrases ievadā. Privātmājām ISM visbiežāk tiek montēti pie sienas, taču lielākos siltummezglus, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai citos liela izmēra objektos montē uz rāmi, kurš piestiprināts pie grīdas.

Siltummezglu pieslēdz pie siltumtrases ievada un arī pie mājas apkures sistēmas, ja tā ir izbūvēta līdz siltummezglam, vai iekļaujas 3m robežā no siltummezgla līdz mājas apkures sistēmas cauruļvadiem.

Kad siltummezgls uzstādīts un pieslēgts pie apkures sistēmām, tas tiek ieregulēts, lai darbotos visefektīvāk.

Uzņēmums “Liepājas enerģija” sadarbojas ar siltummezglu ražotāju SIA “Danfoss”, kurš katram klientam individuāli sagatavo piedāvājumu, ņemot vērā pieprasīto jaudu.

 

ISM veidlapa

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI