Izbūve

Siltummezgls ir mājas sirds, kas gādā par Jūsu sadzīves komfortu. Siltummezgls nodrošina mājā vēlamo temperatūru, sniedz iespēju siltumenerģiju lietot ekonomiski, tādējādi samazinot izdevumus par apkuri un karstā ūdens patēriņu. Šādas iespējas nodrošina tikai modernizēts, pilnībā automatizēts ēkas individuālais siltummezgls (ISM).

ISM ir vairākas būtiskas priekšrocības:

  • Kvalitatīvi regulē ēku apkures sistēmas, nodrošināt telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu temperatūru un nepieļaut dzīvokļa (ēkas) pārkurināšanu.
  • Jebkurā diennakts laikā iespējams sagatavot karsto ūdeni 50-55 grādu temperatūrā neatkarīgi no tā patēriņa.
  • Iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – 24 stundām, nedēļai u. tml. (piemēram, naktī samazināt karstā ūdens temperatūru un pazemināt telpu temperatūru par dažiem grādiem).
  • Siltummainis nodala ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos siltumtīklos cirkulējošo ūdeni. Avārijas gadījumā apkures sistēmā var notikt tikai neliela noplūde.
  • Ēkas apkures sistēma strādā ar pazeminātu spiedienu, tādējādi ir drošāki ekspluatācijā.
  • Minimāli uzturēšanas izdevumi.
  • Tiek nodrošināts vienmērīgs apkures režīms ēkas visos stāvos un visās sekcijās.
  • Ir kompakti un aizņem mazu platību.

 

Uzstādīšana

Siltummezgls tiek uzstādīts siltumtīklu ievadā 3m robežās no ievada, ja tas nav iespējams, tad ievadā tiek uzstādīts siltuma skaitītājs, un ISM tiek uzstādīts vietā kur tas ir iespējams. Privātmājām ISM visbiežāk tiek izvietoti uz sienas, lielos siltummezglus, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai citos lielos objektos, montē uz rāmja kuru novieto uz grīdas.

Siltummezglu pieslēdz pie siltumtrases ievada un arī pie mājas apkures sistēmas, ja tā ir izbūvēta līdz siltummezglam 3m robežās.  Ja apkures sistēma nav izbūvēta vai pievadi no apkures sistēmas ir tālāk par 3m no ievada vietas, tiek piestādīta tāme par iekšējo tīklu izbūvi un slēgta atsevišķa vienošanās par iekšējo tīklu izbūvi.

Kad siltummezgls uzstādīts un pieslēgts pie apkures sistēmām, tas tiek ieregulēts atbilstoši klienta prasībām, tā lai darbotos visefektīvāk.

Piedāvājam ISM tehnisko apkopi, kur sertificēti speciālisti reizi gadā apkalpo individuālo siltummezglu, lai nodrošinātu kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību.

Uzņēmums “Liepājas enerģija” sadarbojas ar siltummezglu ražotāju SIA “Danfoss”, kurš katram klientam individuāli sagatavo piedāvājumu, ņemot vērā pieprasītos (nepieciešamos) parametrus.

Papildu informācija, sazinoties ar uzņēmuma Klientu daļu pa tālruni: 63425689, e-pasts: [email protected]

 

Iesniegums par individuālā siltummzegla izbūvi

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI