Paziņojumi par tarifa projektu:

SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2022. gada 25. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā Liepājā, Kaiju ielā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Bio koģenerācija līdz 1.okt. 2022.

SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2022. gada 25. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā Liepājā, Kaiju ielā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Bio koģenerācija pēc 1.okt. 2022.

SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2022. gada 25. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Gala tarifs līdz 1.okt 2022.

SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2022. gada 25. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Gala tarifs pēc 1.okt 2022.

SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2022. gada 25. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Gala tarifs pēc 1.aug 2024.

__________________________________________________________________________________________

Siltumapgādes pakalpojuma tarifu izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c. Tarifi ir noteikti eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un tiek uzrādīti bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN iedzīvotājiem ir noteikts 12% apmērā.

Siltumenerģijas tarifs Liepājā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 128, kas stājas spēkā ar 01.11.2015.

GadsTarifs, EUR/MWh (bez PVN)​​
201654,95
201754,95
201854,95
201954,95
202054,95

Papildu informācija par siltumapgādes tarifu Liepājā

2015. gada 24. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) Padomes sēdē apstiprināja SIA “Liepājas enerģija” jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas. Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19. panta pirmajai daļai un 20. pantam.

Dabasgāzes tirdzniecības cena (EUR/tūkst. nm3, bez PVN)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/tūkst. nm3, bez akcīzes, bez PVN)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 0,34 EUR/MWH (EUR/MWh)

128,06

187,40

34,24

18,56

1,81

54,95

135,17

194,51

34,24

18,56

1,81

54,95

142,29

201,63

34,24

18,56

1,81

54,95

149,40

208,74

34,24

18,56

1,81

54,95

156,52

215,86

34,24

18,56

1,81

54,95

163,63

222,97

34,24

18,56

1,81

54,95

170,74

230,08

34,24

18,56

1,81

54,95

177,86

237,20

34,24

18,56

1,81

54,95

184,97

244,31

34,24

18,56

1,81

54,95

192,09

251,43

34,24

18,56

1,81

54,95

199,20

258,54

34,24

18,56

1,81

54,95

206,32

265,66

34,24

18,56

1,81

54,95

213,43

272,77

34,24

18,56

1,81

54,95

220,55

279,89

34,24

18,56

1,81

54,95

227,66

287,00

34,24

18,56

1,81

54,95

234,77

294,11

34,24

18,56

1,81

54,95

241,89

301,23

34,24

18,56

1,81

54,95

249,00

308,34

34,24

18,56

1,81

54,95

256,12

315,46

34,24

18,56

1,81

54,95

263,23

322,57

34,24

18,56

1,81

54,95

270,35

329,69

34,24

18,56

1,81

54,95

277,46

336,80

34,24

18,56

1,81

54,95

284,57

343,91

34,70

18,63

1,81

55,48

291,69

351,03

35,15

18,69

1,81

55,99

298,80

358,14

35,60

18,76

1,81

56,51

305,92

365,26

36,06

18,83

1,81

57,04

313,03

372,37

36,50

18,89

1,81

57,54

320,15

379,49

36,96

18,96

1,81

58,07

327,26

386,60

37,41

19,03

1,81

58,59

334,37

393,71

37,86

19,09

1,81

59,10

341,49

400,83

38,32

19,16

1,81

59,63

348,60

407,94

38,77

19,23

1,82

60,16

355,72

415,06

39,22

19,29

1,82

60,67

362,83

422,17

39,67

19,36

1,82

61,19

369,95

429,29

40,12

19,43

1,82

61,71

377,06

436,40

40,58

19,50

1,82

62,24

384,18

443,52

41,03

19,56

1,82

62,75

391,29

450,63

41,48

19,63

1,82

63,27

398,40

457,74

41,93

19,70

1,82

63,79

405,52

464,86

42,38

19,76

1,82

64,30

412,63

471,97

42,83

19,83

1,82

64,82

419,75

479,09

43,29

19,90

1,82

65,35

426,86

486,20

43,74

19,96

1,83

65,87

433,98

493,32

44,20

20,03

1,83

66,40

441,09

500,43

44,64

20,10

1,83

66,91

448,20

507,54

45,09

20,16

1,83

67,42

455,32

514,66

45,55

20,23

1,83

67,95

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI