BIOKOĢENERĀCIJAS STACIJA DOS IESPĒJU PĀRSKATĪT TARIFU

20. jūnijā Liepājas biokoģenerācijas stacijas būvlaukumu apmeklēja SIA „Liepājas enerģija” padome un pēc būvlaukuma apskates secināja, ka celtniecības darbi norit atbilstoši plānotajam darba grafikam un šobrīd būvlaukumā notiek katlu iekārtu montāža.

Jau 2012./2013. gadā liepājnieki siltumenerģiju saņems no jaunās biokoģenerācijas stacijas, kuras būvniecība ir nākamais plānotais solis, lai modernizētu Liepājas siltumapgādi. SIA „Liepājas enerģija” projektā iegulda 7,4 milj. latu, tai skaitā ES Kohēzijas fonda atbalsts 2,2 milj. latu. Staciju ekspluatācijā plānots nodot šogad, pirms apkures sezonas.

„Esmu gandarīts par būvniecības projekta īstenošanas gaitu. Paveiktais apliecina, ka „Latvenergo, kā lielākā akcionāra ieguldījums arvien vairāk sasniedz izvirzīto stratēģisko mērķi: diversificēta un mūsdienīga siltumapgāde Liepājā, izvēloties vietējo energoresursu šķeldu un piesaistot ES fondu līdzekļus,” saka Aivars Kvesko, SIA „Liepājas enerģija” padomes priekšsēdētājs, un piebilst, ka projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs visi iedzīvotāji, jo tuvākajā laikā plānots iesniegt kārtējo siltumenerģijas tarifa samazinājumu, jau trešo pēdējo divu gadu laikā.

Šis projekts ir daļa no SIA „Liepājas enerģija” 7 gadu siltumapgādes rehabilitācijas un attīstības programmas. Kopš 2006.gada, AS „Latvenergo” kopīgi ar pārējiem uzņēmuma dalībniekiem veikusi investīcijas SIA „Liepājas enerģija” izveidē un to kopējais apjoms līdz 2012. gada beigām būs sasniedzis gandrīz 30 mlj. latu.

Līdz ar biokoģenerācijas stacijas darbības sākšanu zaļās enerģijas īpatsvars SIA „Liepājas enerģija” būs 20%, jo līdz šim uzņēmumā izmantoja tikai fosilo kurināmo – dabas gāzi. Jaunas stacijas darbināšanai būs nepieciešami ap 120 tūkst. beramiem kubikmetriem šķeldas gadā.

SIA „Liepājas enerģija” biokoģenerācijas stacija darbosies, izmantojot Renkina organiskā cikla (ORC) tehnoloģiju, vienlaicīgi ražojot gan siltumu, gan elektroenerģiju. ORC iekārtu elektrības lietderības koeficents ir aptuveni 18% no pievadītās jaudas. ORC iekārtas galvenokārt izmanto stacijās ar siltuma jaudu līdz 10 MW, kuras ražo gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, izmantojot biomasu, un vietās, kur ir augstas temperatūras izmešu pārpalikums, ko var pārvērst elektroenerģijā.

Projekts ir ļoti nozīmīgs un dos vairākus būtiskus ieguvumus:

– samazinās importētās dabas gāzes patēriņu un tā īpatsvaru ražošanā;

– ražošanā kā kurināmo izmantos vietējo atjaunojamo vietējo energoresursu šķeldu;

– samazināsies kaitīgo izmešu daudzums, un jaunā stacija būs vairāk videi un cilvēkiem draudzīga.

SIA „Liepājas enerģija” plānos ir arī 30MW jaudu katlu mājas izbūve 2013.gadā, kura arī izmantos kurināmo šķeldu. Līdz ar šīs katlu mājas ekspluatācijas uzsākšanu, zaļās siltumenerģijas ražošanas apjoms uzņēmumā būs 60%. Šo projektu realizācijas rezultātā, Liepāja būs ieguvusi diversificētu siltumenerģijas ražošanas bāzi, kas atļauj strādāt, kā kurināmo izmantojot gan gāzi, gan arī biomasu – šķeldu. Tas padarīs Liepājas siltumapgādi drošāku un mazāk atkarīgu no dabas gāzes piegādes cenām.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI