BIOKOĢENERĀCIJAS STACIJAS PROJEKTS VEIKSMĪGI NOSLĒDZIES

2011. gada  28. jūlijā SIA „Liepājas enerģija” parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par 2,2 milj. latu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu biokoģenerācijas stacijas būvniecībai Liepājā, Kaiju ielā 33.  Šobrīd uzņēmums ir izpildījis visas LIAA prasības, veiksmīgi īstenojot biokoģenerācijas stacijas projektu.

Līgums projekta īstenošanai noslēgts uz termiņu no 2010. gada 28. jūlija līdz 2013. gada 28. jūlijam, tomēr uzņēmumam ir izdevies to realizēt par 10 mēnešiem ātrāk.  Lai arī jaunā stacija darbu sāka jau 2012. gada apkures sezonas sākumā, projekts pilnībā noslēdzas tikai tagad, kad nokārtotas visas formalitātes un saņemta Kohēzijas fonda finansējuma pēdējā daļa – visas izmaksas ir atzītas par pamatotām kā arī apstiprināta jaunās stacijas atbilstība projekta prasībām. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir LVL 5 803 159,00; atbalsta intensitāte jeb Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 38,34%, kas ir LVL 2 224 931,16

Jaunās biokoģenerācijas stacijas jauda ir līdz 10 MW siltumenerģijas un 2,3 MW elektroenerģijas. Kopš 2012. gada oktobra stacijā saražots 42 457 MWh siltumenerģijas un 7 039 MWh elektroenerģijas. Kā kurināmo stacijā  izmanto šķeldu, kas ir pieejams, atjaunojams un videi draudzīgs kurināmais. Gada laikā plānots izmantot 110 000 beramo kubikmetru šķeldas.

Šobrīd uzņēmums īsteno vēl vienu projektu, kas tiek  realizēts ar  ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tas ir 2012. gadā uzsāktais divu biomasas katlu katlumājas izbūves projekts ar kopējo jaudu 30MW, kas uzņēmumam ļaus vēl par 40% palielināt “zaļās” enerģijas īpatsvaru.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI