BIOMASAS KATLUMĀJA SVIN SPĀRU SVĒTKUS

Šodien, ievērojot labākās latviešu tradīcijas, topošā SIA „Liepājas enerģija” biomasas katlumāja svinēja spāru svētkus. Tas ir nozīmīgs brīdis ēkas būvniecībā, kad jaunbūvei tiek uzliktas nesošās jumta konstrukcijas – spāres un tā iegūst savu veidolu.  Biomasas katlumāja ir ceturtais un noslēdzošais SIA „Liepājas enerģija” investīciju projekts, ko uzņēmums īsteno saskaņā ar apstiprināto Investīciju un attīstības plānu, piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu. Jaunā biomasas katlu katlumāja ļaus jau nākamajā apkures sezonā vēl par aptuveni 40% samazināt dabas gāzes kā kurināmā patēriņu un palielinās uzņēmuma ražošanas efektivitāti un energoneatkarību. 

Jauno siltuma avotu būvē AS „ UPB”, kuras piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko, piesaistot vienus no vadošajiem ar biomasu darbināmu iekārtu ražotājiem pasaulē  –  Austrijas kompāniju „Polytechnik”. AS “UPB” būvniecības procesā ievēro saspringto laika grafiku un visi darbi tiek paveikti augstā kvalitātē.

Anatolijs Suškovs, SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs: 

„Esam atkal kopā ar būvnieku AS „UPB” spēruši vienu nozīmīgu soli, lai jau rudenī līdz ar jauno apkures sezonu darbu varētu uzsākt biomasas katlumāja. Tas ir projekts, kas palielinās šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā līdz 60% un ļaus nodrošināt patērētājiem drošu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu.  Šis projekts, tāpat kā iepriekšējie, ir virzīts uz ilgtermiņa attīstību.”

Biomasas katlumājas būvniecība ir sarežģīts process, kad tūlīt pēc pamatu izbūves uzstādīja divus mūsdienīgus ar šķeldu kurināmus ūdens apkures katlus, katrs ar jaudu 15 MW, komplektā ar kurtuvēm un dūmgāžu attīrīšanas un novadīšanas iekārtām. Šobrīd notiek katlu mājas ēkas būvniecība un kurināma padeves iekārtu uzstādīšana. Visi darbi notiek saskaņā ar apstiprināto grafiku, pēc kura paredzēts jauno katlu māju nodot ekspluatācijā šī gada oktobrī.

Jaunajā katlumājā siltumenerģijas ražošanai izmantos vietējo kurināmo – šķeldu un tās jauda būs 30 MW. Pēc nodošanas ekspluatācijā, siltuma avots vēl par 40% palielinās uzņēmumā saražotās „zaļās” enerģijas īpatsvaru . 2012. gadā pirms apkures sezonas ekspluatācijā nodeva biokoģenerācijas staciju, kas gadā saražos 60 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir 20% no kopējā siltumenerģijas apjoma un 12 tūkst. MWh elektroenerģijas.

Biomasas katlumāja ir svarīgāka daļa no ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumavota rekonstrukciju Kaiju ielā 33, Liepājā”. Projekta  kopējās attiecināmās izmaksas ir  ~  8,1  milj. latu no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI