IEKURINA OTRO BIOMASAS KATLU

SIA “Liepājas enerģija” jaunās biomasas katlu mājas celtniecība tuvojas noslēgumam. 30. septembrī svinīgi iekurināja pirmo no diviem šķeldas katliem un šodien, 14. oktobrī darbu sāka arī otrs katls. Jaunajā katlu mājā kā kurināmo izmanto atjaunojamo, vietējo energoresursu – šķeldu, kas zaļās un lētākās enerģijas īpatsvaru uzņēmumā palielina līdz 60%. Katra katla jauda ir 15 megavati. Un jau šobrīd pilsēta „zaļo” siltumenerģiju saņem ne tikai no biokoģenerācijas stacijas, bet arī no jaunās biomasa katlu mājas.

Topošā katlu māja ir nozīmīgākā ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumavota rekonstrukcija Kaiju ielā 33, Liepājā” komponente un to īsteno AS „UPB”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir ~ 8,1 milj. latu no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums.

Jauno biomasas katlu māju ekspluatācijā nodot plānots līdz šā gada 31. oktobrim.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI