IEKURINA VIENU NO DIVIEM ŠĶELDAS KATLIEM

30. septembrī iekurināja vienu no diviem šķeldas katliem SIA „Liepājas enerģija” topošajā biomasas katlu mājā. Aptuveni pēc nedēļas plānots iekurināt arī otro. Katlu iekurināšana ir nozīmīgs solis, kas apliecina, ka būvniecības process tuvojas noslēgumam. Pabeigti ir visi montāžas un celtniecības darbi, kā arī aukstā ieregulēšana. Drīzumā plānots uzsākt karsto ieregulēšanu, lai jau no 14. oktobra pilsēta siltumu saņemtu no jaunās katlu mājas.

Biomasas katlumāja ir nozīmīgākā ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumavota rekonstrukcija Kaiju ielā 33, Liepājā” komponente un to īsteno AS „UPB”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir ~ 8,1 milj. latu no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums. Jaunā siltuma avota jauda būs 30MW un plānots, ka tas vēl par 40% palielinās uzņēmumā saražotās „zaļās” enerģijas īpatsvaru, kas ļaus samazināt arī ražošanas izmaksas un siltumenerģijas gala tarifu patērētājiem.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI