JAUNAS SILTUMTRASES IZBŪVE JĀŅA ASARA IELĀ, LIEPĀJĀ

SIA Liepājas enerģija  ES Kohēzijas fonda projekta “Atdalīto siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” ietvaros veic jaunas siltumtrases izbūvi. Projekts paredz 1,6 km garas siltumtrases izbūvi, kas pievienos TEC – Tukuma ielas zonas centralizētiem siltumtīkliem divas autonomās gāzes katlu mājas Elizabetes ielā  un Ziemupes ielā, Liepājā.

Šā gada 13. maijā SIA “Grobiņas SPMK” uzsāka jaunas, aptuveni 100 metru garas siltumtrases izbūvi Jāņa Asara ielā, posmā no Riņķu ielas līdz Elizabetes ielai. Kopējais, projektā paredzētais, izbūvējamās trases garums ir 1,6 km un to plānots īstenot trīs mēnešu laikā.

Konkursā par siltumtrases izbūvi SIA Liepājas enerģija saņēma piecu pretendentu piedāvājumus, bet par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA “Grobiņas SPMK” piedāvājumu.

SIA Liepājas enerģija ES Kohēzijas fonda projekts “Atdalīto siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” ir pēc skaita jau piektais, kas tiek īstenots ar ES atbalstu un tā mērķis ir turpināt samazināt uzņēmuma ražošanas izmaksas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un ražojot videi draudzīgu “zaļu” enerģiju. Projekta līdzfinansējums ir 40% no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI