KOHĒZIJAS FONDA PROJEKTA NORISE

Šā gada maijā SIA Liepājas enerģija uzsāka ES Kohēzijas fonda projekta “Atdalīto siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” īstenošanu. Projekts paredz 1,6 km garas siltumtrases izbūvi, kas pievienos TEC – Tukuma ielas zonas centralizētiem siltumtīkliem divas autonomās gāzes katlu mājas Elizabetes ielā  un Ziemupes ielā, Liepājā.

Šā gada 13. maijā SIA “Grobiņas SPMK” uzsāka jaunās siltumtrases izbūvi. Montāžas darbi norit pēc plānotā grafika, ir pabeigta siltumtrases izbūve posmā no Meža ielas līdz Kviešu ielai, kā arī izbūvēts jauns pieslēgums Krūmu ielā. Šobrīd jauna siltumtrases posma izbūve notiek Ziemupes ielā, lai līdz 4. jūlijam jaunizbūvētajiem tīkliem pieslēgtu piecas ēkas – Ventspils ielā 53, 55, 56, 57, Vānes ielā 3 kā arī ugunsdzēsēju depo Ziemeļu ielā 21a. Kopējais projektā paredzētais izbūvējamās trases garums ir 1,6 km un to plānots īstenot līdz 9. augustam.

SIA Liepājas enerģija ES Kohēzijas fonda projekts “Atdalīto siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” ir pēc skaita jau piektais, kas tiek īstenots ar ES atbalstu un tā mērķis ir turpināt samazināt uzņēmuma ražošanas izmaksas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un ražojot videi draudzīgu “zaļu” enerģiju. Projekta līdzfinansējums ir 40% no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI