Liepājas enerģija izsludina iepirkumu par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā”

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā”” (identifikācijas Nr.LE2018/07-10).  Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā”. Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 15. janvāra noslēgto līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/057 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanu.

Lasīt vairāk.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI