Liepājas enerģija izsludina iepirkumu par centralizēto un sadales tīklu pārbūvi Liepājā

SIA Liepājas enerģija aicina piedalīties iepirkuma procedūrā “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2018/07-05). Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss. Iepirkuma priekšmets ir centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 15. janvāra noslēgto līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanu.

Lasīt vairāk.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI