Liepājas enerģija pasludina uzvarētāju iepirkumā par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam “Centralizēto un pārvades sadales tīklu pārbūve Liepājā”

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve SIA Liepājas enerģija pamatojoties uz 2018. gada 15. janvāra noslēgto līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/057 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru(turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanu, bija izsludinājusi iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā””(iepirkuma identifikācijas Nr.LE2018/07-10), atbilstoši SIA Liepājas enerģija apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 2017. gada 08. maija izstrādātajām “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

Paziņojam, ka iepirkuma rezultāta tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA Geo Consultants, reģistrācijas Nr.40003340949, par piedāvāto cenu 24 550.00 EUR (bez PVN).

Lasīt vairāk.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI