Liepājas enerģija pasludina uzvarētāju iepirkumā par “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūvi Liepājā”

SIA Liepājas enerģija bija izsludinājusi iepirkuma procedūru “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2018/07-05). Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss. Iepirkuma priekšmets ir centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā, kas ir sadalīts četrās daļās:

  1. daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Posms no Baznīcas ielas 20 pa Stendera ielu līdz A. Pumpura ielai 10;
  2. daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Ugāles ielas posms no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai;
  3. daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Posms no Vecās ostmalas 40 līdz Vecās ostmalas 47;
  4. daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Posms no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57.

Būvdarbi tiks veikti pamatojoties uz 2018. gada 15. janvāra noslēgto līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanu.

Paziņojam, ka iepirkuma rezultāta 12.04.2018. tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumus sekojošiem pretendentiem:

I. SIA Grobiņas SPMK, reģistrācijas Nr. 42103005771:

1.iepirkuma daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Posms no Baznīcas ielas 20 pa Stendera ielu līdz A. Pumpura ielai 10 – par piedāvāto līgumcenu 277 847.61 EUR (bez PVN);

3.iepirkuma daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Posms no Vecās ostmalas 40 līdz Vecās ostmalas 47 – par piedāvāto līgumcenu 177 915.84 EUR (bez PVN);

4.iepirkuma daļa: Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Posms no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57 – par piedāvāto līgumcenu 94 851.27 EUR (bez PVN).

II. AS UPB, reģistrācijas Nr. 42103000187,

2.iepirkuma daļa – Centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūve Liepājā. Ugāles ielas posms no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai – par piedāvāto līgumcenu 252 734.17 EUR (bez PVN).

Lasīt vairāk.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI