„LIEPĀJAS ENERĢIJA” RAŽO „ZAĻO” ENERĢIJU

Pēc nodošanas ekspluatācijā, Liepājā darbojas biokoģenerācijas stacija, kurā kā kurināmo izmanto vietējo, atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Tas ir viens no diviem ES Kohēzijas fonda projektiem, kurus realizē SIA „Liepājas enerģija”. Otrs ir bioūdensildāmo katlu katlumājas būvniecība, kuru pabeigt plānots līdz 2013. gada beigām.

Kā norāda SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, tie ir ļoti nozīmīgi soļi pilsētas centralizētajā siltumapgādē un ievieš inovatīvas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanā. Projektu kopējās izmaksas ir aptuveni 15,5 miljoni latu, tajā skaitā ES Kohēzijas fonda atbalsts aptuveni 6,3 milj. latu. Jaunā biokoģenerācijas stacija ir pārdomāts un ekonomiski pamatots projekts, kuru SIA „Liepājas enerģija” īsteno saskaņā ar uzņēmuma akcionāru (51% – AS „Latvenergo”; 39% -Liepājas pilsētas dome; 10% – „Jaunā fabrika”) apstiprināto Investīciju un attīstības plānu. Tas ir vērsts uz modernu tehnoloģiju ieviešanu, ražošanas izmaksu optimizāciju un konkurētspējīga pakalpojuma sniegšanu. Anatolijs Suškovs, SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs : „Līdz ar šā projekta īstenošanu uzņēmums sāk ražot siltumenerģiju, izmantojot biomasu, kas Latvijā vēl nav plaši izplatīta prakse. Šis projekts, tāpat kā iepriekšējie un turpmākie, ir virzīts uz ilgtermiņa attīstību. Ir svarīgi dažādot kurināmā veidus, palielinot energoneatkarību, un galvenais – nodrošināt ilgtermiņa rezultātu – drošu, stabilu un konkurētspējīgu siltumapgādi Liepājā. Svarīgi, ka jaunā stacija samazinās arī kaitīgo izmešu daudzumu un tā būs vairāk draudzīga videi un cilvēkiem.” Jaunā biokoģenerācijas stacija gadā saražos aptuveni 60 tūkst. megavatstundas (MWh) siltumenerģijas un 12 tūkst. MWh elektroenerģijas. Vēl pirms stacijas nodošanas ekspluatācijā, darbojoties testa režīmā un veicot iekārtu pārbaudes, jaunajā stacijā septembra mēnesī saražots 2611 MWh siltumenerģijas un 228 660 kilovatstundas elektroenerģijas, kas nodota kopējā tīklā. Kopējā apjomā “zaļi” saražotā enerģija veidos līdz 20%, samazinot atkarību no dabas gāzes cenas un labvēlīgi klientiem ietekmējot siltumenerģijas gala tarifu. Stacijas būvnieks ir AS „UPB”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus. Savukārt, būvnieks izvēlējās iekārtu ražotājus un piegādātājus – „Kohlbach” (Austrija) un „Turboden” (Itālija). „Kohlbach” projektēja un ražoja tehnoloģiskās iekārtas biokoģenerācijas stacijai, bet „Turboden” kā viens no vadošajiem un atzītākajiem ORC tehnoloģiju ražotājiem pasaulē, izgatavoja un uzstādīja turbīnu, kas ražo elektroenerģiju. Būvlaukuma sagatavošanas darbus veica SIA „UPTK”.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI