„LIEPĀJAS ENERĢIJA” UZSĀK „ZAĻĀS” ENERĢIJAS LAIKU

Šodien, 15. novembrī, svinīgi atklāja Baltijas valstīs lielāko ORC* biokoģenerācijas staciju, kas ražošanas procesā izmanto atjaunojamu vietējo resursu – šķeldu. Kā stacijas atklāšanā uzsvēra SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, tas ir pirmais, bet ne vienīgais projekts, kas vērsts uz stabilu un ilgtermiņa attīstību ar mērķi samazināt siltumenerģijas tarifu, diversificēt kurināmā veidus un palielinātu energoneatkarību.

Jaunā biokoģenerācijas stacija, izmantojot modernu tehnoloģiju – organisko Renkina ciklu un vietējo, atjaunojamo kurināmo, vienlaicīgi ražo siltumenerģiju (~ 60 tūkst. megavatstundas (MWh) gadā) un elektroenerģiju (~12 tūkst. MWh gadā). Saražoto siltumenerģiju izmanto pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, bet elektroenerģija nonāk valsts energosistēmā. „Zaļās” siltumenerģijas īpatsvars ir aptuveni 20%, no uzņēmumā saražotās siltumenerģijas. Tas ir pārdomāts un ekonomiski pamatots projekts, kuru SIA „Liepājas enerģija” īsteno saskaņā ar uzņēmuma akcionāru (51% – AS „Latvenergo”; 39% – Liepājas pilsētas dome; 10% – „Jaunā fabrika”) apstiprināto Investīciju un attīstības plānu.

Āris Žīgurs, AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: “Latvija ir viszaļākā valsts Eiropā un lielu pienesumu tam dod „Latvenergo”, gan izmantojot savu speciālistu zināšanas, gan līdzdarbojoties siltumapgādes sakārtošanā un modernizācijā. „Liepājas enerģija” ir labs piemērs kā prasmīgi un pārdomāti plānojot un investējot siltumapgādē var izkļūt no dziļas bedres. „Liepājas enerģija” līdz ar jauno biokoģenerācijas staciju par 13% samazināja siltumenerģijas tarifu. Šogad ar tādu sasniegumu nevar lepoties neviena cita pilsēta. „Liepājas enerģija” ir piemērs, kuru varētu izmantot arī citas pilsētas Latvijā, – teicama sadarbība starp Liepājas pašvaldību, uzņēmumu „Latvenergo” un būvniecības kompānijām .” Jaunā stacija jau devusi savu pienesumu liepājniekiem. No šā gada novembra sākumā stājies spēkā samazinātais siltumenerģijas tarifs. Pie pašreizējās dabasgāzes cenas – 230 lati par 1000 kubikmetriem, siltumenerģijas gala tarifs ir samazināts par 13%, no 53,17 uz 46,06 Ls/MWh. Tā ir vēl nebijusi prakse, ka tarifu samazina balstoties uz aprēķiniem un reizē ar jaunas stacijas darbības uzsākšanu. Šis ir jau trešais siltumenerģijas tarifa samazinājums Liepājā pēdējo divu gadu laikā, kā arī lielākais SIA „Liepājas enerģija” vēsturē.

Uldis Sesks, Liepājas domes priekšsēdētājs: “Ar Liepājā paveikto varētu lepoties daudzas pilsētas. Ja citas pilsētas šobrīd ir spiestas paaugstināt apkures tarifu iedzīvotājiem, tad Liepājā līdz ar šīs jaunās biokoģenerācijas stacijas palaišanu ir radusies iespēja tarifu pat samazināt. Šodien mēs vairs neesam pilsēta ar vienu no augstākajiem siltumenerģijas tarifiem, bet gan pilsēta, kas spējusi modernizēt un izveidot vienu no efektīvākajām apkures sistēmām.” SIA „Liepājas enerģija” biokoģenerācijas stacijas būvniecību uzsāka 2011. gada novembrī un š.g. 28. septembrī tā ir nodota ekspluatācijā. Projekta izmaksas ~ 7,4 milj. latu, tai skaitā ES Kohēzijas fonda atbalsts 2,2 milj. latu. Biokoģenerācijas stacijas izbūvi nodrošināja ģenerāluzņēmējs akciju sabiedrība „UPB”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus. Galveno iekārtu ražotāji un piegādātāji – „Kohlbach” (Austrija) un „Turboden” (Itālija). „Kohlbach” projektēja un ražoja tehnoloģiskās iekārtas biokoģenerācijas stacijai, bet „Turboden” kā viens no vadošajiem un atzītākajiem ORC tehnoloģiju ražotājiem pasaulē, izgatavoja un uzstādīja turbīnu elektroenerģijas ražošanai.

Uldis Pīlēns, AS UPB valdes priekšsēdētājs: “11 mēnešos realizēts tehnoloģiski sarežģīts projekts, kas ietver sevī pilnu projektēšanas un būvniecības ciklu, iekārtu piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā. Tas neapšaubāmi bija liels izaicinājums UPB un tā darbiniekiem. Rezultāts apliecina UPB konkurētspēju sarežģītu, starptautisku projektu realizācijai pašu mājās un arī ārvalstīs. Par to tiešām liels prieks, arī par mums doto iespēju to apliecināt.” SIA „Liepājas enerģija” turpina ieguldījumus modernās tehnoloģijās, kas nodrošinās ilgtermiņa attīstību un stabilitāti, izmantojot vietējus atjaunojamus energoresursus, un ļaus arī turpmāk samazināt siltumenerģijas tarifu Liepājā. Šā gada 31. augustā „Liepājas enerģija” parakstīja līgumu ar AS „UPB” par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību. Tās jauda būs 30 MW. Šis projekts ir daļa no ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumavota rekonstrukciju Kaiju ielā 33, Liepājā” un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir ~ 8,1 milj. latu no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums. Jaunais siltuma avots ekspluatācijā jānodod 2013. gada oktobrī.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI