PAR PROJEKTU

2013. gada 18. decembrī SIA „Liepājas enerģija” un Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr. 824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” noslēdz līgumu par projekta “Atdalīto siltumapgādes sistēmu savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši, sākot no 2013. gada 18. decembra un pabeidzot 2014. gada 18. decembrī.

Projekta kopējas izmaksas  ir EUR 990 969.79; no tām Attiecināmas izmaksas ir EUR 904 603.28. Kohēzijas fonda (KF) atbalsta finansējums ir EUR 361 841.31 jeb 40% no attiecināmām izmaksām. Projekts paredz 1.6 km siltumtrases izbūvi, kas pievienos TEC – Tukuma zonas centralizētiem siltumtīkliem divas pašlaik autonomas gāzes katlu mājas Elizabetes un Ziemupes ielās.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI