PIETEIKUMU ATVĒRŠANAS SĒDĒ TIKA KONSTATĒTS, KA PIETEIKUMUS IESNIEDZA 5 KANDIDĀTI. PAMATOJOTIES UZ ATLASES VĒRTĒŠANAS REZULTĀTIEM, TIKAI VIENS PIETEIKUMS BIJA ATBILSTOŠS ATLASES NOLIKUMA PRASĪBĀM

Pieteikumu atvēršanas sēdē tika konstatēts, ka pieteikumus iesniedza 5 kandidāti. Pamatojoties uz atlases vērtēšanas rezultātiem, tikai viens pieteikums bija atbilstošs atlases nolikuma prasībām, kas izslēgtu jebkādu turpmāko konkurenci šajā iepirkumā. SIA „Liepājas enerģija” uzskatīja par neiespējamu turpināt iepirkumu tikai ar vienu potenciālo pretendentu pēc atlases kārtas, un nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 55.2. punktu.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI