UZSĀK KATLU MĀJAS PAMATU BETONĒŠANU UN PARAKSTA LĪGUMU PAR NOLIKTAVAS CELTNIECĪBU

Vakar, 27. decembrī Kaiju ielā 33 uzsākta jaunās SIA „Liepājas enerģija” katlumājas ēkas pamatu betonēšana, bet šodien, 28. decembrī SIA „Liepājas enerģija” vadība parakstīja līgumu ar SIA firma „UPTK” par slēgtās šķeldas noliktavas būvniecību, kas ir noslēdzošā daļa Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā Siltumavota rekonstrukcija Kaiju ielā 33, Liepājā.

Šobrīd ģenerāluzņēmēja AS „UPB” uzdevumā SIA firma „UPTK” speciālisti darbojas vienā no TEC būvlaukuma objektiem – biomasas katlu mājas celtniecība Kaiju ielā 33, kur veic iekārtu un ēkas pamatu betonēšanu. Projekta ietvaros paredzēta katlu mājas būvniecība, kurā tiks uzstādīti divi ar šķeldu kurināmi ūdens apkures katli, katrs ar jaudu 15 MW, komplektā ar visām nepieciešamajām palīgiekārtām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir aptuveni 8,1 miljons latu, no tiem 50% ir ES līdzfinansējums. Jaunās katlu mājas pamatu betonēšana ir nozīmīgs process, jo betonēti tiek pamati ne tikai katlu mājas ēkai, bet arī iekārtām, kuras, kā plānots, varētu tikt piegādātas jau 2013. gada martā.

SIA „Liepājas enerģija” š.g. septembrī izsludināja iepirkuma procedūru „Slēgtās šķeldas noliktavas būvniecība” un iepirkuma procedūras rezultātā celtniecība uzticēta SIA firma „UPTK”. Lai noliktavas celtniecība noritētu veiksmīgi, pirmā etapā tiks veikti projektēšanas un sagatavošanas darbi tikai tad sākta celtniecība, kuru pabeigt plānots vasaras sākumā. Arī šis projekts realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, kopējās projekta izmaksas 264 994 Ls bez PVN.

SIA firma „UPTK” ir 1992. gadā reģistrēts uzņēmums, kura darbības pamatnozares ir būvniecība, būvmateriālu ražošana un elektropreču tirdzniecība. SIA „Liepājas enerģija” jau iepriekš veiksmīgi sadarbojusies ar uzņēmumu „UPTK”, kas veica būvlaukuma sagatavošanas darbus arī biokoģenerācijas stacijas celtniecībai.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI