UZSĀKTA PROJEKTA ĪSTENOŠANA

SIA Liepājas enerģija uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Atdalīto siltumapgādes sistēmas savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” īstenošanu. Projektam ir paredzēts  līdzfinansējums 40% no Eiropas Savienības līdzekļiem.

SIA Liepājas enerģija ES Kohēzijas fonda projekts “Atdalīto siltumapgādes sistēmas savienošana ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” ir pēc skaita jau piektais, kas tiek īstenots ar ES atbalstu un tā mērķis ir turpināt samazināt uzņēmuma ražošanas izmaksas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un ražojot videi draudzīgu “zaļu” enerģiju.

Projekts paredz 1,6 km garas siltumtrases izbūvi, kas pievienos TEC – Tukuma ielas zonas centralizētiem siltumtīkliem divas autonomās gāzes katlumājas Elizabetes un Ziemupes ielā, Liepājā. Kā norādīja SIA Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, bija laiks, kad efektīvāk bija atsevišķos rajonos uzstādīt nelielas autonomās gāzes katlumājas. Līdz ar TEC Kaiju ielā veikto plašo rekonstrukciju, kad  siltumenerģija tiek ražota no atjaunojama kurināmā – šķeldas, situācija ir mainījusies un šobrīd  ir visas iespējas paplašināt siltumenerģijas piegādi, likvidējot nelielas gāzes katlu mājas un tādējādi vēl vairāk samazinot dabas gāzes patēriņu. Ieguvēji ir visi – patērētāji saņem stabilu, drošu un konkurētspējīgu pakalpojumu, bet uzņēmums turpina samazināt ražošanas izmaksas. Svarīgs nosacījums ir importētā,  fosilā energoresursa – gāzes aizstāšana ar atjaunojamu energoresursu – šķeldu. Pirmkārt, tas ir lētāks, tepat pieejams un tā ražošana “silda” mežizstrādes nozari.

Noslēdzies arī konkurss par siltumtrases izbūvi. SIA Liepājas enerģija saņēma piecu pretendentu piedāvājumus, bet par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA “Grobiņas SPMK” piedāvājumu.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI