Iepirkuma procedūra/ atklāts konkurss „Biokoģenerācijas stacijas un katlu ēkas ģenerālā tīrīšana Kaiju ielā 33, Liepājā”

Izziņošanas datums
10.04.2024.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Biokoģenerācijas stacijas un katlu ēkas ģenerālā tīrīšana Kaiju ielā 33, Liepājā (identifikācijas Nr.LE2024/07-08), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”.

Iepirkuma procedūras noteikumi ir pieejami elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]  līdz 2024. gada 25. aprīļa pulksten 11:00. Piedāvājumam jābūt noformētam elektroniskā formātā un aizsargātam ar Microsoft Office vai Libre Office šifrēšanu, izmantojot paroli.

Pretendentam jānosūta Piedāvājuma faila atvēršanas parole laika periodā no 2024. gada 25. aprīļa plkst. 11:00 līdz plkst. 11:30 pēc Latvijas laika uz SIA “Liepājas enerģija” e-pastu [email protected].

Nolikums_uzkopsana_10.04.2024.

Biokogeneracija

Bio katli

Pielikumi_10.04.2024.

Kontaktpersona
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2024. gada 25. aprīļa plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Biokoģenerācijas stacijas un katlu ēkas ģenerālā tīrīšana Kaiju ielā 33, Liepājā”( ID Nr. LE2024/07-08) atzīt pretendentu SIA “MC Atēna”, reģistrācijas Nr. 40103590007, piedāvājumu ar cenu 36 500.00 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) EUR, bez PVN.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI