Iepirkuma procedūra- atklāts konkurss „Biomasas ūdenssildāmā katla remontdarbi Kaiju ielā 33, Liepājā”

Izziņošanas datums
04.08.2020.
Iepirkuma procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Biomasas ūdenssildāmā katla remontdarbi Kaiju ielā 33, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2020/07-12), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”. Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv. Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot pa pastu uz biroja norādīto adresi līdz 2020. gada 19. augusta plkst. 11:00.

Kontaktpersona
Uzņēmuma "Liepājas enerģija" iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis 26523249, e-pasts: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2020. gada 19. augusta plkst. 11:00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā ”Biomasas ūdenssildāmā katla remontdarbi Kaiju iela 33, Liepājā”(ID Nr. LE2020/07-12) atzīt SIA “JT Unimetal”, reģistrācijas Nr. 40103854259, ar piedāvājuma cenu 6013.66 EUR (seši tūkstoši trīspadsmit eiro, 66 centi) (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI