Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Divu jaunu automašīnu piegāde”

Izziņošanas datums
14.06.2023.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Divu jaunu automašīnu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2023/07-11), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 2019. gada 15. aprīļa izstrādātajām “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.  Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2023. gada 06. jūlija plkst. 11:00.

Nolikums_14.06.2023.

Kontaktpersona
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2023. gada 6. jūlija plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

SIA “Liepājas enerģija” iepirkuma „Divu jaunu automašīnu piegāde”(ID Nr. LE2023/07-11) komisija nolēma atzīt par saimnieciski izdevīgāko SIA „SD Autocentrs”, reģistrācijas Nr. 42103012097, piedāvājumu ar cenu 69 271.07 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši dvi simti septiņdesmit viens eiro un 7 centi) bez PVN.

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI