Iepirkuma procedūra/ atklāts konkurss „ Frekvences pārveidotāja piegāde, montāža un ieregulēšanas tīkla ūdens sūknim ar motora jaudu 315KW ”

Izziņošanas datums
30.03.2023.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā  Frekvences pārveidotāja piegāde, montāža un ieregulēšanas tīkla ūdens sūknim ar motora jaudu 315KW ”  (identifikācijas Nr.LE2023/07-07), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2023. gada 14. aprīļa plkst. 11:00.

Nolikums_30.03.2023.

Pielikumi_30.03.2023.

 

Kontaktpersona
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected]
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2023. gada 14. aprīļa plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem, iepirkuma Frekvences pārveidotāja piegāde, montāža un ieregulēšanas tīkla ūdens sūknim ar motora jaudu 315KW (identifikācijas Nr.LE2023/07-07) komisija nolēma atzīt par saimnieciski izdevīgāko SIA “Inducont”, reģistrācijas Nr. 40003666156, piedāvājumu ar cenu   14 730.00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro, 00 centi), EUR (bez PVN).

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI