Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Grīdas seguma atjaunošana gāzes katlu mājā TEC, Kaiju ielā 33, Liepājā”

Izziņošanas datums
23.09.2020.
Iepirkuma procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā „Grīdas seguma atjaunošana gāzes katlu mājā TEC, Kaiju ielā 33, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2020/07-15), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”. Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv. Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot pa pastu uz biroja norādīto adresi līdz 2020. gada 08. oktobra plkst. 11:00.

Kontaktpersona
Uzņēmuma "Liepājas enerģija" iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis 26523249, e-pasts: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2020. gada 8. oktobra pulksten 11:00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs
Pamatojoties uz Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, iepirkuma „Grīdas seguma atjaunošana gāzes katlu mājā TEC, Kaiju ielā 33, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2020/07-15) komisija nolēma atzīt par saimnieciski izdevīgāko SIA „Interbūve”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103054476, piedāvājumu ar cenu 9016.00 EUR (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI