Iepirkuma procedūra- atklāts konkurss „Katlu mājas kosmētiskais remonts Grīzupes ielā 89, Liepājā”

Izziņošanas datums
24.07.2020.
Iepirkuma procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Katlu mājas kosmētiskais remonts Grīzupes ielā 89, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2020/07-11), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”. Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv. Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot pa pastu uz biroja norādīto adresi līdz 2020. gada 10. augusta plkst. 11:00.

Kontaktpersona
Uzņēmuma "Liepājas enerģija" iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis 26523249, e-pasts: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2020. gada 10. augusta plkst. 11:00.
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, iepirkuma “Katlu mājas kosmētiskais remonts Grīzupes ielā 89, Liepājā” (identifikācijas Nr. LE2020/07-11), komisija nolēma atzīt par saimnieciski izdevīgāko SIA “LC Modular”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103075919 piedāvājumu ar zemāko cenu 11634.48 EUR (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI