Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Katlu mājas teritorijas labiekārtošanas darbi Grīzupes ielā 10, Liepājā”

Izziņošanas datums
20.06.2024.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Katlu mājas teritorijas labiekārtošanas darbi Grīzupes ielā 10, Liepājā (identifikācijas Nr.LE2024/07-10), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”. Iepirkuma procedūras noteikumi ir pieejami elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]  līdz 2024. gada 05. jūlija pulksten 11:00. Piedāvājumam jābūt noformētam elektroniskā formātā un aizsargātam ar Microsoft Office vai Libre Office šifrēšanu, izmantojot paroli.

Pretendentam jānosūta Piedāvājuma faila atvēršanas parole laika periodā no 2024. gada 05. jūlija plkst. 11:00 līdz plkst. 11:30 pēc Latvijas laika uz SIA “Liepājas enerģija” e-pastu [email protected].

Noteikumi_20.06.2024.

Grīzupes iela 10_plāns_20.06.2024.

Pielikums_tāme_20.06.2024.

Kontaktpersonas

Iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mob. tālr. 26523249, e-pasta adrese: [email protected];

STR vadātāja vietnieks Reinis Līnis, mob. tālr. 28300249, e-pasta adrese: [email protected].

Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2024. gada 5. jūlija plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Katlu mājas teritorijas labiekārtošanas darbi Grīzupes ielā 10, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2024/07-10) atzīt SIA “CTB” piedāvājumu ar cenu 49 956.38 EUR (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI