Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtrases izbūvei objektam Alsungas iela 29, Liepājā”

Izziņošanas datums
08.06.2023.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtrases izbūvei objektam Alsungas iela 29, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2023/07-09), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajiem “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2023. gada 29. jūnija plkst. 11:00.

Nolikums_08.06.2023.

Pielikums 1_08.06.2023.

Pielikums 2_08.06.2023.

Pielikums 3_08.06.2023.

Kontaktpersona
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mob. tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected], STR vadītāja vietnieks Reinis Līnis, mob. tālrunis +371 28294999, e-pasta adrese:  [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2023. gada 29. jūnija plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par saimnieciski izdevīgāko iepirkuma procedūrā „Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtrases izbūvei objektam Alsungas iela 29, Liepājā”(ID Nr. LE2023/07-09) atzīt Logstor International Sp.z..o.o., reģistrācijas Nr. PL527689745, piedāvājumu abās iepirkuma daļās ar  summu:

Iepirkumi daļā –   184384.40 EUR(bez PVN);

Iepirkumi daļā – 72 357.37 EUR(bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI