Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2022/07-02)

Izziņošanas datums
28.01.2022.
Procedūra

SIA “Liepjas enerģija” aicina piedalīties iājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2022/07-02), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajiem “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2022. gada 18. februāra plkst. 11:00.

NOLIKUMS_28.01.2022.

Pielikums_28.01.2022.

Pielikumi_28.01.2022.

Kontaktpersona
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected], STR vadītāja vietnieks Reinis Līnis, mob. tālr. +371 28294999, e-pasta adrese:  [email protected],
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2022. gada 18. februāra plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs
Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde”(ID Nr. LE2022/07-02) atzīt LOGSTOR AS, reģistrācijas Nr. DK 21576506, ar piedāvājuma summu 176 499.28 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi eiro, 28 centi) EUR(bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI