Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2023/07-02)

Izziņošanas datums
23.02.2023.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2023/07-02), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajiem “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2023. gada 17. marta plkst. 11:00.

 

Kontaktpersonas: uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected], STR vadītāja vietnieks Reinis Līnis, mob. tālr. +371 28294999, e-pasta adrese:  [email protected].

Nolikums_23.02.2023.

Pielikums_23.02.2023.

Pielikums_nolikumam_23.02.2023.

Kontaktpersonas
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected], STR vadītāja vietnieks Reinis Līnis, mob. tālr. +371 28294999, e-pasta adrese:  [email protected],
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2023. gada 17. marta plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par saimnieciski izdevīgāko iepirkuma procedūrā „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde”(ID Nr. LE2023/07-02) atzīt SIA “Izoterms”, reģistrācijas Nr.40103013287, piedāvājumu ar  summu 212 479.00 EUR(bez PVN) un punktu skaitu- 92.80.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI