Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde”

Izziņošanas datums
20.01.2021.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2021/07-01), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātājiem “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2021. gada 10. februāra plkst. 11:00.

NOLIKUMS_caurules

Pielikumi_20.01.2021.

2._pielikuma_pielikums_20.01.2021.

Kontaktpersona
Uņēmuma "Liepājas enerģija" iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, tel. 63425685, mobilais tālrunis 26523249, e-pasts: [email protected]
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2021. gada 10. februāra pulksten 11:00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem, iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LE2021/07-01) atzīt SIA „Bek-Konsult”, reģistrācijas Nr. Nr. 40103138506, ar piedāvājuma cenu 187 274.93 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri eiro, 93 centi bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI