Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Šķeldas katla pelnu izvada ķēžu konveijera piegāde un uzstādīšana TEC, Kaiju ielā 33, Liepājā”

Izziņošanas datums
15.03.2024.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā „Šķeldas katla pelnu izvada ķēžu konveijera piegāde un uzstādīšana TEC, Kaiju ielā 33, Liepājā” (identifikācijas Nr.LE2024/07-03), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajiem “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūras noteikumi ir pieejami elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]  līdz 2024. gada 09. aprīļa pulksten 11:00. Piedāvājumam jābūt noformētam elektroniskā formātā un aizsargātam ar Microsoft Office vai Libre Office šifrēšanu, izmantojot paroli.

Pretendentam jānosūta Piedāvājuma faila atvēršanas paroli laika periodā no 2024. gada 09. aprīļa plkst. 11:00 līdz plkst. 11:30 pēc Latvijas laika uz SIA “Liepājas enerģija” e-pastu [email protected].

Nolikums_15.03.2024.

Objekta_apsekošanas_lapa_15.03.2024.

Transportieris Lapa1

Transportieris Lapa2

Transportieris Lapa3

Kontaktpersonas
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected]; TEC vadītājs Artjoms Šestakovs, mobilais tālrunis +37122010578, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2024. gada 9.aprīļa plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs
Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Šķeldas katla pelnu izvada ķēžu konveijera piegāde un uzstādīšana biokoģenerācijas stacijā TEC, Kaiju ielā 33, Liepājā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LE2024/07-03) atzīt SIA “RK Metāls”, reģistrācijas Nr. 42103009504, piedāvājumu ar cenu 88 712.20 (astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un divdesmit centi) EUR, bez PVN (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI