Iepirkuma procedūra/atklāts konkurss „Trīs jaunu vieglo(M1 kategorija) pasažieru automašīnu piegāde” (identifikācijas Nr.LE2022/07-07)

Izziņošanas datums
09.03.2022.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija” aicina piedalīties iepirkuma procedūrā- atklātā konkursā Trīs jaunu vieglo(M1 kategorija) pasažieru automašīnu piegāde(identifikācijas Nr.LE2022/07-07), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem” un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajiem “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams elektroniski pircēja profilā: https://liepajasenergija.lv/par-mums/iepirkumi/.  Piedāvājumus  var iesniegt papīra formātā personīgi,  atstājot tos SIA “Liepājas enerģijas” birojā, Ludviķa ielā 15, Liepājā, pasta kastē vai nosūtot uz biroja norādīto adresi līdz 2022. gada 30. marta plkst. 11:00.

Nolikums_09.03.2022.

Pielikumi_09.03.2022.

Kontaktpersona
Uzņēmuma "Liepājas enerģija" iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis +371 26523249, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2022. gada 30. marta plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

SIA “Liepājas enerģija” iepirkuma „Trīs jaunu vieglo(M1 kategorija) pasažieru automašīnu piegāde”(ID Nr. LE2022/07-07) komisija nolēma atzīt par saimnieciski izdevīgāko SIA „SD Autocentrs”, reģistrācijas Nr. 42103012097, piedāvājumu ar cenu 91 187.61 (deviņdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit septiņi eiro un 61 cents) EUR,  bez PVN.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI