Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”.

Izziņošanas datums
12.01.2023.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija”, rēģ. Nr 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, izsludina iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”.

(identifikācijas Nr. LE2023/07-01). Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3.kārta” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā: Iepirkumi – Liepājas Enerģija (liepajasenergija.lv).

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties SIA “Liepājas enerģija” birojā, Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 02. februārim,  plkst. 11:00 Ludviķa ielā 15, Liepājā, LV-3401, personīgi vai nosūtot pa pastu.

Nolikums_12.01.2023.

Pielikums_12.01.2023.

 

Kontaktpersona
Iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, tālr.: +37126523249, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2023. gada 2. februāra plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības pakalpojumi objektam „Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā” (pasūtījuma identifikācijas Nr.LE2023/07-01) atzīt SIA “CC3”, reģistrācijas Nr. 40203091324 , ar piedāvājuma cenu 28 000.00   EUR (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI