Iepirkuma procedūra “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”

Izziņošanas datums
06.05.2022.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija”, rēģ. Nr 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, izsludina iepirkuma procedūru “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā” (1. posms, kandidātu atlase)(identifikācijas Nr. LE2022/07-11). Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3.kārta” ietvaros.

Kontaktpersona- iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, tālr.: +37126523249, e-pasts: [email protected].

Iepirkuma priekšmets: biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, ietverot nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu, iekārtu ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, apkalpojošā personāla apmācību darbam katlumājā, kā arī katlu mājas servisa darbu veikšanu  Slimnīcas iela 2, Liepājā.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā: Iepirkumi – Liepājas Enerģija (liepajasenergija.lv), ka arī paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas vadības sistēmā.

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem Kandidātiem ir iespēja iepazīties SIA “Liepājas enerģija” birojā, Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 07. jūnijam, plkst. 11:00 Ludviķa ielā 15, Liepājā, LV-3401, personīgi vai nosūtot pa pastu.

Atbilde_uz_jautājumu_07.06.2022.

Nolikums_ar_grozījumiem_27.05.2022.

Nolikums_06.05.2022.

Pielikumi_06.05.2022.

Kontaktpersona
Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, tālr.: +37126523249, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2022. gada 07. jūnija plkst. 11.00
Statuss
Pārtraukts
Rezultāts

SIA “Liepājas enerģija” iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru „Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”(identifikācijas Nr.LE2022/07-11).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI