Iepirkuma procedūra “Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde”

Izziņošanas datums
18.06.2020.
Iepirkuma procedūra

SIA “Liepājas enerģija”, reģistrācijas Nr.42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, aicina piedalīties iepirkuma procedūrā “Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde”(identifikācijas Nr.LE2020/07-09), kas izsludināta atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” apstiprinātajiem “Iepirkumu procedūru pamatnoteikumiem”. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss. Nolikumam un tā pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja “Liepājas enerģija” mājaslapas www.liepajasenergija.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

 

Kontaktpersona
Uzņēmuma “Liepājas enerģija” iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, mobilais tālrunis 26523249, e-pasts: jelena.trofimenko@liepajasenergija.lv
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2020. gada 6. jūlija plkst. 11:00
Iepirkuma procedūras statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumiem, SIA „Liepājas enerģija” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „ Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde”(ID Nr. LE2020/07-09) atzīt SIA “Bek-Konsult”, reģistrācijas Nr. 40103138506, ar piedāvājuma cenu 34 108.84 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts astoņi eiro, 84 centi) (bez PVN).

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI