Uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā siltumtīklu rekonstrukcijas projekta otrā posma realizācija

25. jūnijā SIA Liepājas enerģija sadarbības partneris AS UPB uzsāka siltumtīklu rekonstrukciju Ugāles ielas posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai. Siltumtīklu rekonstrukcija tiek īstenota ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) piešķirto līdzfinansējumu.

UPB speciālisti uzsākuši siltumtīklu posma sagatavošanu cauruļvadu nomaiņai – tiek veikti rakšanas darbi un materiālu sagāde. Noslēdzoties sagatavošanās darbiem un uzsākot pašu cauruļvadu nomaiņu, māju, kas atrodas tiešā remontdarbu apkārtnē, iedzīvotājiem nebūs pieejams siltumenerģijas pakalpojums. Liepājas enerģija savlaicīgi par to informēs namu apsaimniekotājus un iedzīvotājus. Plānots, ka Ugāles ielas posma siltumtīklu rekonstrukcija pilnībā tiks pabeigta septembra sākumā.

Saistībā ar rekonstrukcijas darbiem plānoti arī satiksmes kustības ierobežojumi – līdz 1. septembrim būs slēgta satiksme Ugāles ielā, posmā no Vaiņodes ielai līdz Mirdzas Ķempes ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, lai apbrauktu slēgto ielas posmu.

ES FK līdzfinansētā projekta ietvaros darbi noris arī Baznīcas ielā, kur tos veic SIA Grobiņas SPMK. Projekta ietvaros līdz jaunās apkures sezonas sākumam tiks rekonstruēti vēl divi siltumtīklu posmi – Vecajā ostmalā un Krūmu ielā.

Liepājas enerģija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumiem Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noslēgusi līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 12 mēnešu laikā – līdz 2019. gada janvārim. Projekta kopējie izdevumi ir plānoti 1 027 624,78 eiro apmērā, no tiem attiecināmie izdevumi ir 1 013 031,88 eiro. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 405 212,75 eiro jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.

Par SIA Liepājas enerģija

SIA Liepājas enerģija  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA Liepājas enerģija akcionāri ir AS Latvenergo (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA Enerģijas risinājumi (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI