Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu šķeldas katlu mājas un dzīvnieku kapsētas izbūvei

Avots: www.liepaja.lv

No 27. jūlija līdz 5. augustam iedzīvotāji aicināti piedalīties vienlaikus divās publiskajās apspriešanās, kuru mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par plānoto koku ciršanu saistībā ar divu plānoto projektu realizāciju – šķeldas katlu mājas būvniecību Slimnīcas ielā 2 un dzīvnieku kapsētas izveidi Talsu ielā 2.

Izstrādājot būvprojektu objektam “Dzīvnieku kapsētas un ielas posma izbūve Talsu ielā 2”, SIA “BM-projekts” 6. jūlijā ir vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā ar iesniegumu, kurā uzņēmums lūdz atļauju zemesgabalā Talsu ielā 2 paredzēt 34 koku ciršanu. Vienlaikus projektā plānots teritorijas labiekārtojums, iestādot 58 lielizmēra kokus, izveidojot apstādījumu dobi un aizsargstādījumus, kas nodalītu dažādas funkcionālās zonas.

Projekta mērķis ir blakus pašvaldības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds” izveidot lolojumdzīvnieku kapsētu 1,2 ha platībā ar piebraucamo ceļu no 14. novembra bulvāra puses. Lai varētu realizēt izstrādāto risinājumu, projektā paredzēta koku ciršana.

Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatot situāciju dabā, secināja, ka divu parasto liepu un viena melnalkšņa nozāģēšanai vispirms nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Savukārt viens melnalksnis un divas liepas ir bojātas vai daļēji dzīvotspēju zaudējušas un atzīstamas par bīstamām, tādēļ publiskā apspriešana to nozāģēšanai nav organizējama.

Sabiedrības viedoklis nepieciešams par 30 koku ciršanu (vienpadsmit parastie ozoli, septiņi purva bērzi, pieci melnalkšņi, divi baltalkšņi, divi baltie vītoli, viens parastais osis, parastā kļava un parastā egle). Koku foto fiksācijas un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšetē (.pdf).

Publiskās apspriešanas anketu līdz 5. augustam var aizpildīt:

  • elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

Savukārt SIA “Liepājas enerģija”, izstrādājot būvniecības ieceri “Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2”, 5. jūlijā vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā ar iesniegumu, kurā lūdz atļauju paredzēt 58 koku ciršanu. Lai kompensētu projekta realizācijai nepieciešamo koku nozāģēšanu, SIA “Liepājas enerģija” piedāvā veikt kompensējošos stādījumus vietā, kur to ļauj Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums un apstādījumu plāns.

Šķeldas katlu mājas būvniecība nepieciešama, lai mazinātu atkarību no dabasgāzes un nodrošināt stabilu siltumapgādes pakalpojumu Liepājas reģionālajai slimnīcai un Zaļās birzes mikrorajonam. Projekts paredz uzbūvēt biomasas (šķeldas) katlumāju ar slēgtu šķeldas noliktavu, svariem un izbūvēt piebraucamo ceļu. Lai būtu iespējams realizēt izstrādāto risinājumu, projektā paredzēta koku ciršana.

Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatot situāciju dabā, secināja, ka 22 koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Savukārt divi baltalkšņi ir bojāti vai daļēji dzīvotspēju zaudējuši un atzīstami par bīstamiem, tādēļ to nozāģēšanai publiskā apspriešana nav nepieciešama.

Lai īstenotu projektu, publiskā apspriešana nepieciešama par 34 koku nozāģēšanu (26 purva bērzi, trīs baltalkšņi, viens melnalksnis, blīgzna, trauslais vītols, parastā priede, parastā apse), kas atrodas plānoto būvju un ceļa vietā. Koku foto fiksācijas un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšetē (.pdf).

Publiskās apspriešanas anketu līdz 5. augustam var aizpildīt:

  • elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

Publiskās apspriešanas laikā koki Slimnīcas un Talsu ielā, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas tiks izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē būs skatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Papildu informācija:

Aigars Gāliņš
Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Tālrunis: 29 468 236
E-pasts: [email protected]

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI